Δράσεις - Ενότητες

Δράσεις-Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1: Μελέτη καλλιέργειας και κλασμάτωσης μικροφυκών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε αποστραγγιστικά ύδατα θερμοκηπίων
Αρχικά θα πραγματοποιηθεί η ποιοτική ανάλυση των αποστραγγιστικών υδάτων θερμοκηπίου στα οποία θα καλλιεργηθούν έξι στελέχη μικροφυκών τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν ως προς την περιεκτικότητα της βιομάζας τους σε λιπίδια. Η παραγόμενη βιομάζα, μετά τα πειράματα αύξησης που θα λάβουν χώρα, θα αναλυθεί και τα δύο αποδοτικότερα στελέχη θα προωθηθούν για καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Παράλληλα, θα λάβει χώρα η κλασμάτωση των μικροφυκών έτσι ώστε να επιτευχθεί διαχωρισμός μεταξύ των λιπιδίων/ελαίων, των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων.
ΕΕ2: Αναβάθμιση ελαίου μικροφυκών μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας προς παραγωγή πράσινων υγρών καυσίμων
ΕΕ3: Αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας μικροφυκών προς παραγωγή ενέργειας/θερμότητας και χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας
ΕΕ4: Πιλοτικές διεργασίες: παραγωγή επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών και παραγωγή πράσινων υγρών καυσίμων
ΕΕ5: Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση & Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (LCA)
espa.png

Algafuels


To έργο ALGAFUELS φιλοδοξεί να αναπτύξει μία νέα τεχνολογία παραγωγής πράσινων καυσίμων μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας, που θα αξιοποιεί το έλαιο μικροφυκών καλλιεργημένων σε ύδατα αποστράγγισης θερμοκηπίων.

Επικοινωνία

+30 2310 498315
+30 2310 498380
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361, ΤΚ. 57001
Θέρμη, Θεσσαλονίκη
© 2024 ALGAFUELS. All Rights Reserved. Powered by PSDI