Περιβαλλοντικοί

Συνεισφορά στο στόχο του 10% αντικατάστασης των πετρελαϊκών καυσίμων μεταφοράς από βιοκαύσιμα έως το 2020.
Εκτίμηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της νέας τεχνολογίας σε βιομηχανικό επίπεδο (διυλιστήριο) και σύγκριση με την παραγωγή αντίστοιχων καυσίμων από φυτικά έλαια ως πρώτες ύλες.
Αξιοποίηση των ανόργανων θρεπτικών των υδάτων αποστράγγισης θερμοκηπίων και συμβολή στην οικονομία και ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.
Επέκταση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε νέα εναλλακτικά υγρά και στερεά καύσιμα με σημαντικά χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα από τα καύσιμα ορυκτής προέλευσης συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση υδάτων αποστράγγισης θερμοκηπίων.
H καλλιέργεια των μικροφυκών δεν ανταγωνίζεται ενεργειακές καλλιέργειες συμβάλλοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων μέσω περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογιών, που στοχεύουν σε ουδέτερο κύκλο διοξειδίου του άνθρακα και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.
espa.png

Algafuels


To έργο ALGAFUELS φιλοδοξεί να αναπτύξει μία νέα τεχνολογία παραγωγής πράσινων καυσίμων μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας, που θα αξιοποιεί το έλαιο μικροφυκών καλλιεργημένων σε ύδατα αποστράγγισης θερμοκηπίων.

Επικοινωνία

+30 2310 498315
+30 2310 498380
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361, ΤΚ. 57001
Θέρμη, Θεσσαλονίκη
© 2024 ALGAFUELS. All Rights Reserved. Powered by PSDI