Επιστημονικοί

Μεγιστοποίηση της παραγωγής/απομόνωσης της ελαιώδους φάσης επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών με επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Παραγωγή «πράσινων» καυσίμων (βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη) μέσω καταλυτικής υδρογονο-επεξεργασίας μικροφυκών.
Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης εναλλακτικών πρώτων υλών για την παραγωγή στερεών καυσίμων – πελλετών, από την AFAWOOD.
Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιοελαίου και χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας από την υπολειμματική βιομάζα μικροφυκών.
espa.png

Algafuels


To έργο ALGAFUELS φιλοδοξεί να αναπτύξει μία νέα τεχνολογία παραγωγής πράσινων καυσίμων μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας, που θα αξιοποιεί το έλαιο μικροφυκών καλλιεργημένων σε ύδατα αποστράγγισης θερμοκηπίων.

Επικοινωνία

+30 2310 498315
+30 2310 498380
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361, ΤΚ. 57001
Θέρμη, Θεσσαλονίκη
© 2024 ALGAFUELS. All Rights Reserved. Powered by PSDI