Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Τμήμα Xημείας (Καθ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης)
Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Η ομάδα του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών υλικών και διεργασιών μετατροπής βιομάζας (αγροτικά και δασικά απόβλητα, χαμηλής ποιότητας έλαια, μικροφύκη, κ.α.) προς καύσιμα και χημικά. Μελετάει επίσης συστηματικά την (προ)κατεργασία και κλασμάτωση της βιομάζας για την εκλεκτική απομόνωση των συστατικών της (κυτταρίνη, ημικυτταρίνη, λιγνίνη, έλαια, κ.α.). Στον παρόν έργο θα συμμετέχει μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων καταλυτικών υλικών για τις διεργασίες ταχείας πυρόλυσης βιομάζας για την παραγωγή βιο-ελαίων πλούσιων σε αρωματικές ενώσεις και υδρογονο-επεξεργασίας των λιπιδίων των μικροφυκών προς υδρογονάνθρακες. Θα μελέτησει επίσης την παραγωγή βιο-ελαίου μέσω υδροθερμικής υγροποίησης (HTL) της υπολλειματικής βιομάζας των μικροφυκών. Η ομάδα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργανολογία για την σύνθεση και χαρακτηρισμό των καταλυτών και για την αξιολόγηση τους στις εν λόγω διεργασίες.
Image
espa.png

Algafuels


To έργο ALGAFUELS φιλοδοξεί να αναπτύξει μία νέα τεχνολογία παραγωγής πράσινων καυσίμων μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας, που θα αξιοποιεί το έλαιο μικροφυκών καλλιεργημένων σε ύδατα αποστράγγισης θερμοκηπίων.

Επικοινωνία

+30 2310 498315
+30 2310 498380
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361, ΤΚ. 57001
Θέρμη, Θεσσαλονίκη
© 2024 ALGAFUELS. All Rights Reserved. Powered by PSDI